ภาพกิจกรรม

การอบรมหัวข้อ "ประโยชน์ของการสร้างสรรค์ผลงานสู่ตลาดสตรีมมิ่ง"

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ "ประโยชน์ของการสร้างสรรค์ผลงานสู่ตลาดสตรีมมิ่ง" โดย คุณโจ้ นันทคินทร์ อิทธิพรหมาสตร์ วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญให้เกียรติมาบรรยายในการเตรียมความพร้อมเปิดโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ CRRU ณ ห้องปฏิบัติการ Active learning คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สนใจสมัครเรียนได้ เปิดรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 67 นี้ (รับสมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป) ขอบคุณ อ.ดร.ดิเรก เกตุพระจันทร์ ที่นำกิจกรรมดีๆ มาให้ทางคณะครุศาสตร์ เพื่อพัฒนานักศึกษาครูให้มีความรู้ความสามารถทางดนตรีเพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไป
โพสเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566 : 191 Views