ภาพกิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 10

ผศ.กัญจน์ แกล้วกล้า รองคณบดีคณะครุศาสตร์ นำเจ้าหน้าที่และตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อม โครงการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โพสเมื่อ : 30 สิงหาคม 2565 : 761 Views