ภาพกิจกรรม

โครงการบูรณาวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์และ ดาวเดือนคณะครุศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ(ค่ายเจริญ) จัดโครงการบูรณาวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของฐานกิจกรรม นำความรู้บูรณาการกับความสนุกสนาน ให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
โพสเมื่อ : 26 สิงหาคม 2565 : 1536 Views