ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

เป็นครูชำนาญการพิเศษ วันที่ 17 - 18, 24 - 25 ธันวาคม 2559

คลิกที่นี่