ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 053 776 014 ภายใน : 1582 โทรสาร : 053 776 099
Email : educational.crru@gmail.com
Facebook : facebook.com/edu.crru.ac.th/


ข้อความของคุณ ถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

Contacts

เวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8 : 30 - 17 : 00 น.
  • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9 : 00 - 17 : 00 น.
  • หยุดวันนักขัตฤกษ์

ทำไมถึงเลือกที่จะเป็น ครู ?

จากการสำรวจล่าสุด พบว่าครูฝึกสอน 73% มีแนวโน้มจะออกจากสายอาชีพครู เหตุผลเพราะภาระงานที่หนักเกินไป แต่เหตุผลที่ทำให้พวกเขาอยากเป็นครู เพราะอยากทำงานกับเด็กนักเรียน

  • อันดับ 1 ได้ทำงานกับเด็กนักเรียนและสร้างความเปลี่ยนแปลง
  • อันดับ 2 ความหลากหลายของเนื้องาน
  • อันดับ 3 การสอนเป็นเรื่องสนุก
  • อันดับ 4 มีครูผู้เป็นแรงบันดาลใจ
  • อันดับ 5 อยากสอนวิชาโปรด