บุคลากรสายวิชาการ ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสาขาวิชาการศึกษาพิเศษสาขาวิชาคณิตศาสตร์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สาขาวิชาเคมีสาขาวิชาชีววิทยาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์สาขาวิชาการสอนภาษาจีนสาขาวิชาภาษาไทยสาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปสาขาวิชาสังคมศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

บุคลากรสายวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)สาขาวิชาวิจัย วัดและประเมินผลการศึกษา (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
-สาขาวิชาสะเต็มศึกษา (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
-

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 776 014
Fax : 053 776 014
Email : educational.crru@gmail.com
Facebook : facebook.com/edu.crru.ac.th/

สถิติผู้เยี่ยมชม 1,193 คน

วันนี้
13
เมื่อวาน
52
เดือนนี้
1,032
เดือนที่แล้ว
44
ปีนี้
1,193
ปีที่แล้ว
0

Facebook Fanpage

แผนที่