ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

   
     Tel. 053 776 014
Tap To Call

สายตรงคณบดี   arrow

Tel : 053 776 014

E-mail : educational.crru@gmail.com

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย