ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

   
     Tel. 053 776 014
Tap To Call

วิสัยทัศน์   arrow

logo edu blue

คณะครุศาสตร์ เป็นผู้นำในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในภาคเหนือตอนบนและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล