ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

   
     Tel. 053 776 014
Tap To Call

ประกาศทั่วไป   arrow

1.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 (https://www.rbru.ac.th/org/research/regis_research/)

2.กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 65 พรรษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการลที่ 10 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.09 น. ณ หอประชุมใหญ่ มร.ชร.(โดยแต่งกายชุดสูท นักศึกษาแต่งกายชุดพิธีการ)

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมถวายพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 18 ส.ค.2560 ในเวลา 07.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย โดยตั้งขบวานบริเวณหน้าสำนักศิลปวัฒนธรรม เวลา 06.00 น. การแต่งกายชุดล้านนา นักศึกษาแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาสวมสูท

4.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดิน โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.thaigoodteacher.org

5.คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (3rd TECHCON 2017 & 1st ITECH 2017) “คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี” (Creative Thinking with Innovation, Drive the Future with Teachnologies) โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็ปไซด์ http://techcon.siamtechu.net