ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

   
     Tel. 053 776 014
Tap To Call

คณะผู้บริหารคณะฯ มร.ชร. เข้านมัสการท่านมหาวุฒิชัย ว.วชิรเมธี   arrow

คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้านมัสการท่านพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ในฐานะที่ท่านพระอาจารย์ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ณ ศูนย์วิปัสนาสากล ไร่เชิญตะวัน ท่านมหาวุฒิชัย ว.วชิรเมธี