ข่าวประชาสัมพันธ์

logo edu blue
  อ่านรายละเอียดที่นี่ รายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม…)
More