Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

click here

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี

และเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่

 

ท่านใดที่โอนเงินลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงิน

ให้รีบส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยด่วน มิฉะนั้นท่านจะเสียสิทธิ์

 

รายละเอียด  ดาวน์โหลดที่นี่

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมวัสดุนาโนกับการประยุกต์ใช้งาน

วันที่ 23-24 มีนาคม 2558

ณ ห้องประชุม 232 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 

เพิ่มเติม

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ท่านอธิการให้เกียรติร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ที่ไปคว้าชัยชนะจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายฝึกประสบการวิชาชีพครู

 

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่จะไปฝึกสอนเต็มรูป1/58

ภายในวันที่ 13-15 ก.พ. 58 ถ้ารายชื่อโรงเรียนผิดให้แจ้งไว้ในเพจฝ่ายฝึกฯ

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ถวายกฐิน  ณ พุทธสถาน มหาวิทยทลัยราชภัฏเชียงราย

 

 

ดูเพิ่มเติม 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องต้น

30 กันยายน 2557

 

 

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ

สำหรับท่านประธานโปรแกรม คณะครุศาสตร์ ทุกท่าน

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มตรวจ มคอ. สำหรับประธานโปรแกรม 1/2557

ได้ที่

http://edu.crru.ac.th/edu2013/docx/checkforleader.docx

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อม ความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง 

University of South Alabama

กับ

Chiang Rai Rajabhat University

ณ ห้องประชุม 228 คณะครุศาสตร์

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คนเก่งครุศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ นายปพน แซ่โย๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์

ได้รับรางวัล “เพชรยอดมงกุฎ” ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร และ นางสาวอัญญพิชญ์ ธนวัฒน์โอภาส นักศึกษาสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์

ได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งเป็น 1 ใน 20 คะแนนสูงสุดจากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 239 คน

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

>>>ดูข่าวรวบรั้วครุศาสตร์ ทั้งหมด<<<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


- ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2557  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรดนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม) 
 รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24  ประจำปี 2557 
 รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ ขอเริญเชิญเข้าร่วมโครงการ 
1.โครงการจัดทำแผนธุรกิจในผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
2.โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในผลงานการวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์   รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 
 รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมคัดเลือกหนังสือที่น่าสนใจ สำหรับให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ 
 รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาวิชาชีพ Work & Travel  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมฉลอง 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพสัญลักษณ์การแข่งขัน สัญลักษณ์สัตว์นำโชค (Mascot) และคำขวัญการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 8 เรื่อง  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ สกอ. จัดโครงการประกวดเอนิเมชั่น ภาพยนต์สั้น และบทความ ในโครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "บัณฑิตไทยไม่โกง"  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้ช่วยสอน จำนวน 5 ตำแหน่ง  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ "งานสัมนาของสถาบัน Southbank Institute of Technology ประเทศออสเตรเลีย"  รายละเอียด
- การอบรมการใช้งานระบบ NRPM (สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ) มร.ชร.  รายละเอียด
- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษรตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  รายละเอียด
บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับนึกศึกษาฝึกงาน  รายละเอียด
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ  ดาวน์โหลดที่นี่
- ตัวอย่างและแบบฟอร์มรายงานการวิจัยฉบับย่อ  ดาวน์โหลดที่นี่

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร.053-776014 

 

เว็บไซต์นี้ รองรับเบราว์เซอร์ ตั้งแต่    ขึ้นไป หรือ         สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่